Život je príliš krátky nato, aby sme boli rozumní...